Flat Preloader Icon

Komanda

Sinan ALIYEV

Məsləhətçi | Təlimçi | Auditor

Əsas sahələr: Proficient in the core processes of service strategy, service design, service transition, service operation, and continual service improvement.
Skilled in aligning IT services with strategic business objectives and enhancing operational efficiency.

Səid AĞAYEV

Məsləhətçi | Təlimçi | Auditor

Əsas sahələr: Keyfiyyət İdarəetməsi, Əməyin Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetməsi, Ətraf Mühitin İdarə Edilməsi, Tibbi Cihazların Keyfiyyətinin İdarə Edilməsi, Laboratoriya İdarəetməsi, İnteqrasiya edilmiş İdarəetmə Sistemləri

Famil ƏLİYEV

Məsləhətçi | Təlimçi | Qiymətləndirici

Əsas sahələr:  Strateji planlaşdırma, Performans İdarəetmə, Layihə Portfelinin İdarə Edilməsi, Biznes Proseslərinin İdarə Edilməsi,  Aktivlərin İdarə Edilməsi, Risklərin İdarə Edilməsi, GRC/IMS avtomatlaşdırılması.

Fariz MƏMMƏDOV

Məsləhətçi | Təlimçi 

Əsas sahələr: Enerji Səmərəliliyi, Enerji İdarəetmə Sistemi, Sosial Məsuliyyət

Sanubar GAHRAMANLI

Məsləhətçi | Təlimçi | Auditor

Əsas sahələr: Keyfiyyət İdarəetməsi, Əməyin Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetməsi, Ətraf Mühitin İdarə Edilməsi, Tibbi Cihazların Keyfiyyətinin İdarə Edilməsi, Laboratoriya İdarəetməsi, İnteqrasiya edilmiş İdarəetmə Sistemləri

Fuad KƏLƏŞLİ

Məsləhətçi | Təlimçi | Qiymətləndirici

Əsas sahələr: Daxili Audit, Risklərin İdarə Edilməsi, Fırıldaqçılıq Araşdırması, GRC

Gülgün QULİYEVA

Məsləhətçi | Təlimçi | Auditor

Əsas sahələr: Keyfiyyətin İdarə Edilməsi, Əməyin Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin İdarə Edilməsi, Ətraf Mühitin İdarə Edilməsi, Altı Siqma, İnteqrasiya edilmiş İdarəetmə Sistemləri

Lətafət KƏNGƏRLİ

Məsləhətçi | Təlimçi | Auditor

Əsas sahələr: Keyfiyyət İdarəetmə, Laboratoriya İdarəetmə, İnteqrasiya İdarəetmə Sistemləri

Yusif BƏHRAMOV

Məsləhətçi | Təlimçi | Auditor

Əsas sahələr: Enerji Effektivliyi, Enerji İdarəetmə Sistemi

Seymur VALIYEV

Məsləhətçi | Təlimçi 

Əsas sahələr: Risklərin İdarə Edilməsi, Uyğunluğun İdarə Edilməsi, GRC, Daxili Audit

Bizimlə əlaqə

Bizi izləyin